Basisbegrippen bij een spiegelreflex
Spiegelreflex plaatje
 1, Film teller venster  6, Accessoire schoen  11, Diafragma (obj.)
 2, Spanhendel  7, Terugwikkelslinger  12, Bajonet a,(obj.) b,(body)
 3, Ontspanknop  8, Diafragmaring (obj.)  13, Statiefaansluiting
 4, Filmgevoeligheid   9, Afstand ring (obj.)  14, Belichting venster
 5, Tijden knop  10, Frontlens (obj.)  15, Film

Dit plaatje zal waarschijnlijk wat afwijken van Uw eigen spiegelreflex, maar voor de begripsvorming rond de diverse onderdelen van dit type camera's voldoet het uitstekend. Alle onderdelen die hierboven vermeld staan zult U op Uw eigen camera terug kunnen vinden.We zien dat er eigenlijk twee belangrijke onderdelen zijn te onderscheiden.
We noemen deze afzonderlijke delen de body en het objectief.

De body is de opslagplaats van ons lichtgevoelig materiaal en het stelt ons in staat om via een venster dit materiaal, met behulp van de sluiter, te belichten.
De body zorgt ervoor dat de film (want dat is dat lichtgevoelige materiaal) wordt getransporteerd en dat we, door middel van de beeldinstelling mogelijkheid via de zoeker en eventueel de lichtmeter, kontrole hebben over de te maken opname.
Het plaatje hierboven laat mooi de spiegel en het pentaprisma (penta=5 puntig) zien die dit type camera zijn naam hebben gegeven.
Met behulp van het objectief kunnen we bepalen wat er allemaal op de "foto" komt. Dit deel is meestal verwisselbaar, zodat we de mogelijkheden die de diverse optieken bieden kunnen benutten. Belangrijkste onderdelen van een objectief zijn het diafragma, het scherpstelmechanisme en de lenzen.


Veelgestelde vragen (Faq's)

Mijn camera maakt rare geluiden, maar werkt verder goed:

Probeer uit te maken wanneer de camera deze geluiden maakt of is gaan maken. Meestal zal het een kwestie zijn van een verkeerd ingelegde film (kontroleer de teller / het slingertje / film indicator in het display) of is er sprake van een verkeerde of vieze koppeling met het AFobjectief.
Vooral vuil en met name zand is er vaak de oorzaak van dat het mechanisme begint te kraken. Schoonmaken is de enige oplossing en het is vooral zaak niet te lang door te blijven lopen met een krakende camera!
Slijtage is niet te repareren!
Noot:gebruik ten allen tijde de lens- en bodydoppen van uw spullen!
(ook al is 't maar even, uw koppelingen zijn zonder, onbeschermd)


Mijn foto's zijn niet scherp, terwijl ik toch goed ingesteld heb:

A;
Voor onscherpte zijn twee zaken belangrijk. Op de allereerste plaats dient Uw objectief goed scherp gesteld te zijn natuurlijk, maar evenzo belangrijk is dat U rekening houdt met de bewegingen van Uw onderwerp en van Uzelf (dus de camera) tijdens de belichting.
Zoals ik hierboven eigenlijk al aangeef is onscherpte door beweging de grootste schuldige bij deze kwaal. Kies er altijd voor om in uw sluitertijd zodanig kort te houden dat U de beweging van Uw onderwerp kunt "vangen". Verder dient U ervoor te zorgen dat U zelf tijdens de belichting niet beweegt. Een handige richtwijzer in deze is dat de maximaal ingestelde tijd de helft van de optiese lengte van het objectief mag zijn.
(bijv.maximaal 1/125 bij een 70-210 mm. obj. vol uitgezoomd)

B;
Laten we ervan uitgaan dat U Uw, stilstaande, onderwerp goed heeft scherpgesteld in de zoeker. En dat de foto, gemaakt met een korte sluitertijd, desondanks toch onscherp blijkt. Wellicht is er een verschil tussen het matglas en het filmvlak. De oorzaak van deze klacht moeten we zoeken in vallen/stoten van de body. Kennelijk is de positie van het matglas namelijk niet meer overeenkomstig het filmvlak.
Is dit matglas verwisselbaar en is die door het stoten scheef komen te liggen of ligt op z'n kop?

Algemene tip: Houd Uw camera goed vast met Uw rechterhand en ondersteun de combinatie bij de lens met Uw linker. Eigenlijk moet U met alleen Uw rechterhand de camera kunnen dragen en bedienen.
Als U de elleboog van Uw linkerarm tegen de zijkant van Uw borst gedrukt houdt dan biedt die hand de stabiliteit om de combinatie "vast" te houden. Let er wel op dat Uw arm niet meegaat bij het "ademen".
Een stevig statief is niet altijd noodzakelijk, maar kan onder moeilijke omstandigheden hulp bieden.

Ik heb vervelende horizontale lijnen op mijn foto's en nagatieven:

Wij noemen dat telegraafdraden en deze laten zich verklaren door krassen die tijdens het transport in de filmemulsie worden getrokken. De oorzaak is even eenvoudig te verklaren als op te lossen, want hierbij is vuil weer de boosdoener.
Blaas regelmatig Uw filmcompartiment uit (pas op voor de sluiterlamellen) of gebruik hiervoor een kwastje. Er zijn fanatici die dit bij iedere filmwisseling doen, maar U weet vast zelf wel wanneer Uw camera er aan toe is om schoongemaakt te worden. Zo vlak voor de vakantie en er direkt weer na is een mooie tijd.


Ik kan niet goed lezen wat er te zien is in de zoeker:

Misschien heeft U zo'n camera waarbij er een oogcorrectie is in te stellen bij het oculair (zoekerglaasje) en staat deze niet goed voor Uw ogen. Deze correctie is erg handig voor brildragers, zij kunnen zonder bril toch goed de zoeker "lezen".
Het kan ook zijn dat U zelf toe bent aan een bril, maar dat weet de opticiën beter.
Let op, de genoemde oogcorrectie geeft weliswaar vaak een aanduiding in plus en min, maar deze is niet geijkt en geeft dus geen uitsluitsel over een eventuele afwijking van uw ogen!


Terug naar het begin of Kontakt maken via e-mail