Platform

Op deze pagina wil ik U in staat stellen Uw mening, stelling, ideëen of zomaar een opmerking kenbaar te maken. De enige voorwaarde is dat een en ander wel met fotografie te maken moet hebben.


Omdat deze site nog nieuw is staat er nog niks op, maar om U te prikkelen geef ik hieronder een aantal stellingen waarop gereageerd mag worden. (Uw reaktie zet ik er binnen een week onder!)


Stelling:voor de definitieve introductie van digitale fotografie is het noodzakelijk dat er op het gebied van soft- en hard-ware een standaard wordt gezet, die tenminste een aantal jaren stand kan en moet houden.

Reaktie

Stelling:zolang de consument, bij aanschaf van apparatuur, niet goed wordt voorgelicht over de mogelijkheden hiervan zullen er altijd vragen blijven.

Reaktie

Stelling:er is meer nodig dan goede apparatuur om van iemand die fotografeert een fotograaf te maken.

Reaktie


Terug naar het begin of Kontakt maken via e-mail